contacts

Catedra de management și psihologie

catedra Managent si Psihologie

Blocul didactic nr. 4,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194B,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

larisa.spinei@usmf.md
Larisa SPINEI, Dr. hab. șt. med., Prof. univ.

Bulevardul „Ștefan cel Mare 194 b”, blocul 4, etajul 4.