Default Header Image

CERCETARE

DIRECŢIILE PRINCIPALE DE CERCETARE:

  • Probleme actuale ale sănătății populației (indicii demografici, medico-sociali, psihologici, socio-economici etc.);
  • Organizarea asistentei medicale pentru populația la diferite nivele (asistența medicală primară; asistența medicală de urgență; ocrotirea sănătății mamei și copilului;  asistență medicală spitalicească și de înaltă performantă etc.);
  • Finanțarea sistemului de sănătate și a instituțiilor medicală. Medicina prin Asigurarea;
  • Managementul și marketing în ocrotirea sănătății;
  • Particularitățile medico-sociale, profesionale și psihologice a rezistenței emoționale și sindrom Burnout;
  • Expertiza medico-socială a vitalității populației. Reabilitarea medico-socială, psihologică și profesională;
  • Particularitățile medico-sociale, psihologice și socio-economice ale fenomenelor contemporane umanității;
  • Particularitățile medico-sociale, profesionale și psihologice ale Calității Vieții la populație;
  • Particularitățile dezvoltării personalității copiilor, adolescenților și tinerilor;
  • Promovarea sănătății și Educație pentru Sănătate.