Default Header Image

Publication

Lista lucrărilor ştiinţifice

colaboratorilor Catedrei de management și psihologie

2019

 1. Cărăruș, M., Globa, N. Aspecte psihologice ale familiilor copiilor cu nevoi speciale. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare”. Chișinău, 2018, p. 262-268.
 2. Cernelea, D., Spinei, L. Impactul deceselor evitabile în Republica Moldova. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare”. Chișinău, 2018, p. 225-235.
 3. Ferdohleb, A., Bebîh, V., Siminovici, S. Instrumentul de Supraveghere în domeniul Sănătății Ocupaționale – PRO și Contra. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare”. Chișinău, 2018, p. 294-302.
 4. Ferdohleb, A., Țapu, L., Mamaliga, N., Bebîh, V., Siminovici, S. Obstacolele in determinarea gradului dizabilității la persoanele de vârstă aptă de muncă. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare”. Chișinău, 2018, p. 275-281.
 5. Globa, N., Spinei, L. Dimensiuni culturale în spitalele publice din Republica Moldova. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare”. Chișinău, 2018, p. 112-118.
 6. Goma, L. Aspecte privind implicarea sectorului privat în reforma sănătății. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare”. Chișinău, 2018, p. 268-274.

 

2018

Articole din reviste editate în străinătate

 1. Ferdohleb, A. Changes in occupational profiles and occupational health service. In: Anthropological researchers and studies. București, 2018, no. 8, p. 178-188.

Categoria B

 1. Rotari, A., Martalog, P., Cenușa, F., Spinei, L., Rodoman, Iu. Evaluarea comportamentului și abilităților cognitive a copiilor cu epilepsie ca criteriu al calităţii vieţii. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău, 2018, 1 (58), p. 120-126.
 2. Vetrilă, S., Mazur-Nicorici, L., Grib L., Mazur, M., Spinei, L. Particularitățile și perspectivele de monitorizare a pacienților cu risc cardiovascular n asistența medicală primară. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău, 2018, 1 (58), p. 18-22.

Categoria C

 1. Buga, M. Asigurările medicale – premize de îmbunătăţire a asistenţei medicale acordate populaţiei. În: Arta Medica. Chişinău, 2018, 3 (68), 2018, p. 49-54.
 2. Cernițanu, M. Unele aspect ale adaptării la mediul universitar a studenților anului I de studii al USMF ,,Nicolae Testemițanu”. În: Materialele Conferinței științifico-practice Naționale cu participare Internațională, 10-13 mai 2018. Profilaxia sindromului Burnout în sistemul medical prin dezvoltarea rezistenței emoționale. Chișinău, p. 46-54.
 3. Daniliuc, N. Schițe din istoria psihologiei afectivității. În: Materialele Conferinței practico-științifică cu participarea internațională - Practica psihologică modernă, 28-30 septembrie 2018. Chișinău, 2018, p. 12-19.
 4. Ferdohleb, A., Bebîh, V. Lista bolilor profesionale – instrumentul de supraveghere în domeniul sănătății ocupaționale. În: Arta Medica. Chişinău, 2018, 3 (68), 2018, p. 42-48.
 5. Mamaliga, N., Ferdohleb, A. Expertiza medico-socială a capacității de muncă în afecțiunile dizabilitante - explorări necesare. În: Arta Medica. Chişinău, 2018, 3 (68), 2018, p. 55-63.
 6. Nicov, I.. Evaluarea sistemului managerial al instituților medico-sanitare stomatologice. În: Legea și Viața. Chişinău, 2018, 3 (68), 2018, p. 13-20.
 7. Spinei, L., Cernițanu, M., Chihai J. The burnout syndrome in medical university teaching staff. În: Materialele Congresului Internațional al Societății psihiatrilor, narcologilor, Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor clinicieni din Republica Moldova, 27-29 iunie 2018. Chișinău, p. 25-26.
 8. Spinei, L., Gervas, V. Sindromul de ardere profesională la medici oncologi. În: Materialele Conferinței științifico-practice Naționale cu participare Internațională, 10-13 mai 2018. Profilaxia sindromului Burnout în sistemul medical prin dezvoltarea rezistenței emoționale. Chișinău, p. 79-93.
 9. Țapu, L., Ferdohleb, A., Mamaliga, N. Unele aspecte ale expertizei dizabilității și morbidității profesionale. În: Arta Medica. Chişinău, 2018, 3 (68), 2018, p. 31-33.
 10. Vaculin, I., Spinei, L. Sindromul de ardere profesională în asistența medicală urgentă prespitalicească. În: Materialele Conferinței științifico-practice Naționale cu participare Internațională, 10-13 mai 2018. Profilaxia sindromului Burnout în sistemul medical prin dezvoltarea rezistenței emoționale. Chișinău, p. 190-197.

2017

Categoria B

 1. Cernițanu, M. Serviciul de consiliere psihologică şi ghidare în carieră din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior din Moldova. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2017, 4 (74), p. 26-30.
 2. Ețco, C. Nicolae Testemițanu – organizator, savant, patriot desăvîrșit al neamului.  Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr.2, (72) p. 4-6.
 3. Serbulenco, A.; Zarbailov, N.; Ețco, C. Condițiile de trai și de muncă ale medicilor de familie. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2017, nr.1, (71) p. 4-7.
 4.  Ețco, C. Nicolae Testemițanu – patriot devotat, ilustru savant și talentat organizator al ocrotirii sănătății. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2017, nr.1 (53) p.11-15.

Categoria C

 1. Daniliuc, N., Abordări terminologice în psihologia efectivității. În: Moldovan Journal of Health Sciences. Chișinău, vol. 13., nr. 3, 2017, p. 79-85.
 2. Eţco, C. Un om al calității, cu dragoste de neam și de țară (Nicolae Testemițanu: 90 de ani de la naștere). În: Moldovan Journal of Health Sciences, Chișinău, vol. 13, nr. 3, 2017, p. 5-10,
 3. Fornea-Stecailov, Iu. Criza conștiinței de sine – factor determinant al comportamentului infracțional. În: Jurnalul Juridic Național: teorie și practică. Chișinău, nr. 3(25), 2017, p. 38-42.
 4. Rotari, A., Martalog, P., Cenușa, F., Spinei, L., Rodoman, Iu. Evaluarea activității fzice a copiilor cu epilepsie ca criteriu al calității vieții. În: Buletin de perinatologie, 2017, 1(73), p. 5-9.
 5. Zarbailov, N., Ceban, O., Ețco, L., Ciocanu, M., Ețco, C. Modelul de interacțiune al domeniilor de sănătate și educație în ocrotirea sănătății reproductive a tinerilor în procesul de pregătire a specialiștilor. În: Moldovan Journal of Health Sciences. Chișinău, vol. 13., nr. 3, 2017, p. 86-97.

Articole din reviste editate în străinătate

 1. Cernițanu, M. Главные качества хорошего врача по мнению студентов медицинского вуза. In: Proceedings of the International Scientific Conference «Science of the XXI century: problems and prospects of researches» Warsaw, Poland, August 17, 2017, pag. 54-57.
 2. Daniliuc, N. Formation in adolescents of the sense of gratitude for their parents. In: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of The CXLV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (June 23 – June 29). London, 2017, p. 43-46.
 3. Горбунова, Г.,  Ецко, К. Влияние трудовой миграции родителей на здоровье детей Молдовы. В: Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко, Москва, 2017, выпуск 1, с. 30-35.
 4. Ецко, К., Горбунова, Г. Трудовая миграция в Рессублике Молдова. В: Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко, Москва, 2017, выпуск 1, с. 95-98.
 5. Куртяну, А., Ецко, К. Особенности детской и младенческой смертности в Республике Молдова. В: Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко, Москва, 2017, выпуск 1, с. 152-157.
 6. Сербуленко, А., Зарбаилов, Н., Бахнарел, И., Ецко, К. Территориальные  советы по общественному здравоохранению. В: Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко, Москва, 2017, выпуск 1, с. 248-251.

2016

Articole în culegeri științifice internaționale

 1. Gaberi C., Spinei L. Evaluarea schimbărilor comportamentale ale utilizatorilor de droguri injectabile în rezultatul programelor de reducere a riscurilor din Republica Moldova. In: Arhives of Balkan Union. Chisinau, 2016, vol.51, p.157-159.

2015

Articole în culegeri științifice internaționale

 1. Gaberi C., Spinei L. Unele caracteristici ale utilizatorilor de droguri injectabile din cadrul programelor de reducere a riscurilor din Republica Moldova. In: Arhives of Balkan Union. Chișinău, 2015, vol.55, p. 217-220.
 2.  Rotaru N., Condrea O., Spinei L., Codreanu I. Healthcare quality and total quality management in medical imaging: national and international quality assurance standards. The European Congress of Radiology (ECR), March 4-8, 2015, Vienna, Austria.
 3. Белик О., Катеренюк И., Спиней Л. Варианты ветвления селезеночной артерии в области ворот органа в возрастном и половом аспектах. B: Мат. Всероссийской научной конференции с международным участием «Экологические аспекты морфогенеза», Воронеж, 12-13 ноября 2015. Журнал анатомии и гистопатологии, 2015, 4, № 3 , с. 26.

Categoria B

 1. Cernelea N., Spinei L., Friptuleac G. Chidhood obesity – a major problem of public health. În: Curier Medical, Chișinău, 2015. 4(58), p. 3-8.
 2.  Condrea O., Rotaru N., Spinei L. Quality assurance standards in healthcare. În: Curier Medical, Chișinău, 2015, 1(58), p. 28-32.
 3. Gaberi, C., Spinei, L. Unile caracteristici ale utilizatorilor de droguri injectabile din cadrul programelor de reducere a riscurilor din Republica Moldova. In: Arhives of Balkan Union. Chișinău, 2015, vol.55, p. 217-220.
 4. Gangalic L., Spinei L. Activitatea profesională a resurselor umane în secțiile de statistică medicală în cadrul serviciului spitalicesc. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Științe medicale, 2015, 2(47), p. 345-347.
 5. Gervas, V., Spinei, L. Sănătatea şi securitatea muncii personalului medical din serviciului de asistenţă medicală oncologică din republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Științe medicale, 2015, 2(47). p. 340-344.
 6. Stratulat S., Spinei L. Some epidemiological aspects of diabetes at international and national levels. În: Curier Medical, Chișinău, 2015, (58), p. 45-49.

Categoria C

 1. Adauji S., Brumărel M., Spinei L., Safta Vl. Analiza consumului de analgezice opioide în sectorul spitalicesc la nivel terţiar al Republicii Moldova. În: Moldovan Journal of Health Sciences. 2015, 3 (5), p. 88-96.

2014

Categoria B

 1. Bivol A., Spinei L., Bivol V. Unele abordări epidemiologice ale dizabilității la nivel internațional. În: Curier Medical, Chișinău, 2014, 4(57), p. 44-48.

Categoria C

 1. Adauji S., Spinei L., Brumărel M., Deviza S. Managementul medicamentelor stupefiante în sectorul de ambulator. În: Revista farmaceutică a Moldovei. 2014, nr. 3-4, p. 81-85.

2013

 1. Jucov, A., Spinei, L. Evolution of attitudies to labor migrants towarda their health. In: Arhives of Balkan Union. Chișinău, 2013, vol.4 8, suppl.3, p. 22-25.
 2. Gerasim, S., Spinei, L. Clinical and epidemiological aspects in standardization of forensic psychiatric services. În: Buletin of Integrative Psychiatry, 2013, 4(59).

2012

Categoria B

 1. Jucov, A., Spinei, L. Fenomenul migrației în contextul evolutiv-istoric. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. 2012. p.
 2. Rîmiș C., Spinei L. Unele aspecte epidemiologice ale hepatitilor virale B,C și D acute în mun.Chișinău. În: Curier Medical, Chișinău, 2012, 4(42) p. 9-13.
 3. Spinei L. Medicina bazată pe dovezi – o transformare a modului de activitate în medicină practică. Materialele Congresului III al Medicilor de Familie, mai 2012. În: Curier Medical,Chișinău, 2012, 4(42), p. 329-331.
 4. Jucov A., Spinei L. Impactul migrației asupra sănătății copiilor. În: Materialele Conferinței științifico-practice Naționale cu participare Internațională, 4-5 mai 2012/ Sănătatea copiilor și factorii exogeni de risc. Chișinău, 2012, p.58-63.
 5. Solomon L., Spinei L. Caracteristica mortalității prin ciroze hepatice la populația adultă din Republica Moldova. În:  Materialele Conferinței științifico-practice Naționale cu participare Internațională, 4-5 mai 2012/Sănătatea copiilor și factorii exogeni de risc. Chișinău, 2012, p. 128-132.

2009

Monografii colective

 1. Belic, O., Ştefaneţ, M., Catereniuc, I, Spinei L. şi al. Aparatul ligamentar al uterului. Chişinău.Tipografia Medicina, 2009.123p.
 2. Gramma, R., Spinei, L., Bivol, A., Jemna, S. Analiza stării de sănătate a populaţiei Republicii Moldova prin prisma indicatorilor statistici. Chişinău, 2010. 101 p.

 

Lista lucrărilor metodico-didactice

colaboratorilor Catedrei de management și psihologie

2018

Ghiduri methodologice

 1. Daniliuc, N. Etapele întâlnirii medic-pacient. Stages of the doctor-patient encounter. ,,Print-Caro”. Chişinău, 2018, 40 p.
 2. Daniliuc, N., Ețco, C. Iatrogeniile. Tipuri şi metode de prevenire a iatrogeniilor Iatrogenies. Types and methods of iatrogeny prevention. ,,Print-Caro”. Chişinău, 2018, 40 p.

2017

Culegeri

 1. Eţco, C. Nicolae Testemițanu – nume devenit simbol. Chişinău.: Epigraf, 2017, 528 p.

Recomandări metodice

 1. Buga, M., Eţco C. Evaluarea calității asistenței medicale prestate persoanelor asigurate. ,,Primex- Com”. Chişinău, 2017, 45 p.
 2. Ferdohleb, A, Croitoru, C., Ciobanu, E., Ţapu, L., Gurghiş, E. Servicii de sănătate ocupaţională: aplicaţii practice. ,,Print-Caro”. Chişinău, 2017, 156 p.

2016

Studii științifice publicate

 1. Lozan O., Gramma R., Spinei L., Nemerenco A. Health workers from the Republic of Moldova: Changing professions. Copenhagen. 2016, 102 p.

2015

Recomandări metodice  / Suport de curs

 1. Eţco, C., Popușoi, N., Cernițanu, M., Buta, G. Ghid de terminologie științifică. Chişinău: Tipografia „PRIMEX-COM”SRL. 2015, 76 p.

2014

Recomandări metodice  / Suport de curs

 1. Fornea, Iu., Eţco, C., Globa, N. Ghid metodologic pentru elaborarea îndrumarelor metodice pentru instruirea universitar, Redactor S. DONICI. Ch.: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2014, 83 p.

2013

Recomandări metodice  / Suport de curs

 1. Eţco, C., Cerniţanu, M., Daniliuc, N. Psihologie şi sociologie generală. Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2013. 199 p.
 2. Eţco, C., Goma, L., Globa, N. Management şi marketing (teorie şi aplicaţii). Suport de curs pentru studenți. Ch.: Centrul Editorial Poligrafic Medicina, 2013, 247 p.
 3. Eţco, C., Cerniţanu, M., Fornea, Iu., Daniliuc, N., Cărăruş, M., Goma, L. Psihologie medicală. Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2013, 270 p.
 4. Ețco, C., Calmîc, V., Bahnarel, I. Promovarea sănătății și educația pentru sănătate. In: Epigraf, Chişinău. 2013, 600 p.
 5. Eţco, C., Cerniţanu, M., Fornea, Iu., Daniliuc, N., Cărăruş, M., Goma, L. Psihologie medicală. Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2013, 270 p.

2012

Manual

 1. Spinei L. Metode de cercetare și de analiză a stării de sănătate. Chișinău. 2012, 511 p.

Recomandări metodice  / Suport de curs

 1. Moroșanu M., Ețco C. Managementul serviciilor de sănătate. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, Chișinău. 2012, 180 p.
 2. Reabov, E., Eţco, C., Goma, L. Public health economics. Course for medical students. Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2012, 106 p.
 3. Reabova, E., Eţco, C., Goma, L. Management in medicine. Course for medical students.Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2012, 99 p.

2011

Recomandări metodice  / Suport de curs

 1. Cerniţanu, M., Eţco, C. Medical psychology (courses for medical students), CEP „Medicina”, Chişinău, 2011, 150 p.
 2. Ferdohleb, A., Eţco, C. Social Medicine (course for Dental faculta’s students), CEP „Medicina”, Chişinău, 2011, 121 p.
 3. Eţco, C., Bivol, Gr., Şişcanu, D., Andrei, Ig., Ferdohleb, A. Aspecte actuale ale managementului riscurilor psihosociale în timpul sarcinii şi după naştere. Poligraf-Desing, Chişinău, 2011, 40 p.

2010

Studii științifice publicate

 1. Gramma, R., Spinei, L., Bivol, A., Jemna, S. Analiza stării de sănătate a populaţiei Republicii Moldova prin prisma indicatorilor statistici. Stud. elab. în cadrul Proiectului comun „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional al RM” cu suportul PNUD Moldova. Chișinău. 2010, 101 p.

2009

Manual

 1. Spinei L., Lozan O., Badan, V. Biostatistica. Chișinău. 2009,186 p.
 2. Tintiuc, D., Grejdeanu, T., Spinei L. şi al. Auditul intern şi managementul financiar în sistemul de sănătate. Chişinău. 2009, 204 p.

2008

Recomandări metodice  / Suport de curs

 1. Eţco, C., Moroşanu, M., Goma, L., Davidescu–Creangă E. Comunicarea pentru schimbarea comportamentală. Suport de curs universitar. Chişinău: Centrul Editorial – Poligrafic Medicina. 2008, 163 p.

2006

Manual

 1.  Eţco C. Management în Sistemul de Sănătate, Editura Epigraf S.R.L., Chişinău, 2006, 862 p.