Default Header Image

scurt istoric

Misiunea Catedrei de management și psihologie constă în formarea specialiștilor de calificare înaltă cu studii de licență, rezidențiat, doctorat și post-doctorat în domeniile: Medicină socială și management; Biostatistică și metodologia cercetării; Psihologia generală și medicală; Economia sănătății și Psihopedagogia personalului universitar. Activități desfășurate în cadrul facultăților: Medicină 1 și 2, Stomatologie, Farmacie, cât și pentru specialitățile: Medicina preventivă, Optometria și Asistența Medicală Generală.

Catedra de management și psihologie a fost reorganizată la 03.01.2018, ca unitate universitară, subdiviziune independentă în ordinea consecutivă din:

1) Catedra de psihologie și management (perioada 01.09.2017 – 03.01.2018) în baza prevederilor art.13 a Cartei Universitare, Regulamentului de organizare și desfășurare a activității Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, aprobat prin Decizia nr. 1/2 din 06.04.2017, Deciziei Senatului nr.5/9 din 30.08.2017, articolului 74 din Codul Muncii și Ordinul Rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” nr. 279-A din 01.09.2017;

2) Școală de Management în Sănătatea publicăcompartiment  universitar (perioada 11.09.2014 – 01.09.2017);

3) Catedra Economie, Management și Psihopedagogie în medicină (perioada 01.01.1998 – 10.09.2014);

4) Catedra Management și Pedagogie (perioada 24.08.1997 – 01.01 1998), a fost creată în anul 1997, conform ordiniului nr. 968-CU din 24.08.97, al USMF „Nicolae Testemițanu”.

În anul 2000 a fost organizat primul curs de perfecționare la Pedagogia scolii superioare, care ulterior a fost inclus ca curs de perfecționare obligator pentru asistenți, lectori, doctoranzi, magiștri al USMF ,,Nicolae Testemițanu”. Până în prezent, în cadrul cursului de perfecționare au fost instruiți peste 600 cadre didactice.

În anul 2011 a fost creat laboratorul științific „Management și Psihologie”, cu scopul realizării proiectului instituțional cu tema: „Eficientizarea mecanismelor de plată în contractarea serviciilor medicale calitative în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală”, perioada anilor 2011-2014.

În cadrul catedrei activează 12 colaboratori. Dintre care: 1 profesor universitar, 7 conferențiari universitari, 3 asistenți universitari și 1 laborant superior.

Pe data de 12 februarie 2018, Larisa Spinei, dr. hab. șt. medicale, profesor universitar, a fost numită șef Catedră de management și psihologie.

Larisa Spinei – medic, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică (2008-2018).

  • experiență în activitatea didactică la disciplinele: Metodologia cercetării, Medicină Bazată pe dovezi și Biostatistică;
  • experiență în activitatea științifică în calitate de expert-analitic în următoarele studii: Moldova MICS – 5, 2018; Moldova MICS – 4, 2014; Repemol; Analysis of the Health Status Through Statistical Indicators; The situation in the field of child protection and health in Transnistria, UNICEF RM; Suportul Reformei Sănătăţii Mentale (Terapia Ocupațională) / Stability Pact Mental Health Project for South-Eastern Europe; Mental Health and HIV/AIDS in SEE, Caucasus and Cental Asia; Mental Health and HIV/AIDS in SEE, Caucasus and Cental Asia”. Stability Pact Mental Health Project for South-Eastern Europe; Accesibilitatea populației din Republica Moldova la serviciile medico-sanitare şi evaluarea cheltuielilor de sănătate, UNICEF RM;
  • experiență extra-curriculară: Expert Consiliul Național de Atestarea și Acreditarea la specialitatea șt. Medicina socială și Management; Expert în Consiliul de Expertiză al AȘM; Member of the  “WAMS Moldovan National Committee” (Ref: WAMS-3049-AD/MOL1353/LS-09-6,07/09/2015); WAMS Professor of Human Biostatistics  (Ref: WAMS-3049-AD/MOL1353/LS-010-7,09/09/2015); Membru Comisiei de Atestare pentru ocuparea postului de profesor universitar USMF “Nicolae Testemiţanu”; Membru al Seminarului Științific de profil  Medicina Socială şi Management; Membru al Seminarului Știinţific de profil Obstetrica şi Ginecologie; Vice-preşedinte Comitetului de Etică Cercetării USMF “Nicolae Testemiţanu”; Membru al Colegiului de redacție al revistei Curier Medical; Responsabilă de UEC (Unitate de Epidemiologie Clinică) in cadrul USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Numele Constantin Eţco Doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar este imortalizat ca fondator al catedrei „Economie, Management și Psihopedagogie în medicină”. Specialist notoriu în domeniul Sănătate publică, economie, management şi psihopedagogie în medicină, medic, pedagog, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Academician al Academiei Internaţionale de Management şi al Academiei Internaţionale de Informatizare de pe lângă ONU, membru al Academiei de Ştiinţe din Iaşi, România; şef al Catedrei Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină a USMF Nicolae Testemiţanu (1997-2017); fondator şi preşedinte al Asociaţiei Economie, Management şi Psihologie în Medicină (2000); fondator şi Redactor-şef al revistei Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină (2003); Șeful secţiei Medicină şi Farmacie a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (2000), vicepreşedinte al Ligii Medicilor(1998), membru al Consiliului de Administrare a Companiei Naţionale de Asigurări Obligatorii în Medicină (2007), Laureat al Premiului în Sănătate Întreaga Carieră Medicală (2012), Laureat al Premiului Naţionalal Republicii Moldova (2016), Om de Onoare al s. Horodişte (2016) şi al raionului Călăraşi (1995).  Aportul său la ştiinţa medicală s-a materializat în publicarea a circa 750 de lucrări ştiinţifice (inclusiv 34 monografii, 46 materiale didactice, 32 recomandări practice pentru medici şi studenţi). Sub îndrumarea dlui profesor, în calitate de conducător sau consultant, au fost susţinute 36 teze de doctor şi 4 teze de doctor habilitat.